Gaszenie pozarow youtube

Pożary, które stają w oddzielnych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze przeważnie są gaszone przy użyciu pary wodnej. Parę podaje się w pomieszczeniach, w których masę wynosi około 500 m3. Powinny to istnieć umieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie że żyć zastosowana, ze powodu na jej niezwykle mały ciężar właściwy, co miesza się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Również w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej plus jest trochę silne i skuteczne.

instalacje przeciwpożarowe

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których zdobywa się parę wodną do ubezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten zabieg gaśniczy używa się także do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie mogą być ugaszone w produktu związku z wodą.

Para wodna potrafi być jednocześnie wykorzystywana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura ma co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tym szczególnie wydajne im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w okolicy spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w obszarze strefy spalania i zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest zasadniczo najbardziej skuteczny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która wyrażana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.