Dyrektywa unijna recykling

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Stosuje się do wyrobów przeznaczonych do działalności w strefach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą robić ostre wymagania zabierające się nie jedynie do bezpieczeństwa ale i do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istota przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a i powiązane spośród obecnym wszelkie procedury oceny w pierwszej mierze związane są z poziomu zagrożenia środowiska, w jakim dane urządzenie będzie pracowało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić określony produkt, żeby mógł stanowić wdrażany w strefach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na siły. Jest ich dwie. W pierwszej części znajdują się urządzenia, które dopasowuje się w podziemiach kopalni a na powierzchniach, które potrafią istnieć zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa kojarzy się do urządzeń, które wprowadza się w nieznanych miejscach, ale jakie potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla ludzi urządzeń tworzących w okolicach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Natomiast bardziej konkretne wymagania można z łatwością odkryć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia przyjęte do kariery w okolicach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznakowane znakiem CE. Za znakiem należy zwrócić numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić prosty, widoczny, stały i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm ochrony lub samo zaopatrzenia w końcu zapewnienia zgód z aktualnymi wzorami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.